01 nasze działalności
czas krótki opis
dalsze informacje
2005 Interservice wyposaża miasto Bratysława w pojemniki do
selektywnego gromadzenia odpadów
2005 Interservice wspomaga ofiarom katastrofy tsunami
2004 Interservice dostarcza miasu Wiedeń ponad 7000 sztuk
pojemników kermit
2003 Interservice zaopatrza ARGEV w żółte worki
  Interservice wspomaga dzieciom chorym na raka
  Interservice wspiera fundusz stypendialny OeKV