Firma ARA organizuje razem ze swoimi partnerami w całej Austrii zbiórkę i wtórną przeróbkę materiałów opakónkowych w systemie ARA.
www.ara.at


ARGEV jest w ramach systemu ARA odpowiedzialna w Austrii za zbiórkę i selektywne sortowanie wszelkich opakowań z tworzywa sztucznego, metalu, drzewa, włókień tekstylnych i ceramiki.
www.argev.at

MA 48 jest nosi odpowiedzialność za oczyszczanie ulic miast, odpady i miejski park maszyn. Zapobieganie odpadom i selektywne ich gromadzenie należą do centralnych celów 48. działu urzędu miasta.
www.wien.gv.at/ma48