Firma INTERSERVICE Abfallentsorgung rGenmbH porkywa całkowite wymogi palety produktów stosowanych w dziedzinie techniki usuwania odpadów i gospodarki odpadami.

Opierając się na ekologicznych zasadach, wciąż na nowo definiujemy nasze kompetencje i jesteśmy w stanie sprostać stale wzrastającym wymaganią techniki usuwania odpadów i gospodarki odpadami w dobie 21. wieku.

Do celów naszej firmy zaliczamy rozwiązania problemów ekosocjalnych, indywidualny kontakt z klientem, i wychodzimy na przeciw Państwa życzeniom.

Oferujemy naszym prywatnym klientom, zakładom przemysłowym oraz przedsiębiorstwom komunalnym szeroki i inowatywnm sortyment.

Poprzez regionalną i międzynaradową prezencję ofiarujemy Państwu wyczerpujący serwis, a nasi kompetentni współpracownicy starają się rozwiązać Państwa problemy.